Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να ανανεώσετε τη συνδρομή σας, να δημιουργήσετε ηλεκτρονικό προφίλ και να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας.

Για ανανέωση:


Επιβεβαιώστε την εμπιστοσύνη και την στήριξή σας στο ΚΠΙΣΝ, την ΕΛΣ και την ΕΒΕ και συνεχίστε να απολαμβάνετε τα προνόμια του Προγράμματος Μελών.

Δημιουργήστε το ηλεκτρονικό σας προφίλ μέσα από την διαδικασία ανάκτησης κωδικού και στη συνέχεια ανανεώστε με ασφάλεια τη συνδρομή σας μέσα από την επιλογή Ανανέωση Συνδρομής.


Για τη δημιουργία ηλεκτρονικού προφίλ:

Δημιουργήστε το ηλεκτρονικό σας προφίλ μέσα από την διαδικασία ανάκτησης κωδικού και στη συνέχεια επικαιροποιήστε τα στοιχεία και τις ρυθμίσεις του προφίλ σας.


Ανάκτηση Συνθηματικού